Skip to main content

Kunde: Elgood Oy

Sted: Vantaa, Finland

Produkt: TORNADO Heisautomat, Pallereoler

Elgood Oy

Elgood Oy, Finland, har vært en representant for ledende elektronikkprodusenter siden 1997.

Bedriftens virksomhet har i stadig større grad fokusert på å finne og tilby kostnadseffektive løsninger for elektroniske maskiner og utstyr innen termisk håndtering, kontakter, kabellister, skjermer, kretskort mm.

Oppbevaringsbehov

Elgood Oy flyttet til nye lokaler i Vanda 2019. Det nye lokalet omfatter kontor, lager og butikk. Flyttingen ble gjort for å tilfredsstille voksende lagringsbehov, som har økt med 30% på bare noen år. Faktum er at mer en 26 000 ordre håndteres med 100 000 ordrerader hvert år.

Oppbevaringsløsning

Vårt søsterselskap Constructor Finland Oy ble kontaktet for å undersøke muligheten for å øke lagringskapasiteten og optimalisere lagringsplassen i de nye lokalene.

Salg- og prosjektpersonale hos Constructor Finland arbeidet tett med Elgood Oy for å fastsette bedriftens behov, og deretter implementere den beste løsningen, som var å maksimere den tilgjengelige høyden i lagerlokalet.

Oppbevaringsløsningene som til slutt ble bestilt, var pallereoler og 3 TORNADO Heisautomater.

Elgood Oy

Sluttresultat

TORNADO Heisautomat er et dynamisk lagringssystem som leverer artiklene i brett direkte til operatøren, enten ved å trykke på en knapp eller skanne en strekkode. TORNADO Heisautomat gir maks lagringskapasitet på minimal gulvflate, og gir rask tilgang til de lagrede delene.

Heisautomatene hos Elgood Oy har medført fleksibilitet og effektivitet i lagerets virksomhet. Ettersom artiklene nå finnes lagret i heisautomaten, behøver ikke personalet bruke tid på å lete i et hyllesystem. TORNADO er enkel å bruke og forenkler i stor grad, prosessen for lagerhold og lagerstyring.

Elgood Oy

De 4 m brede brettene i heisautomatene er optimalisert med flere mindre lagringsrom, noe som gir et dusintalls lagringsplasser pr brett.

"Bedriftens virksomhet forandres stadig når trender og behov forandres. Elgoods utvikling fortsetter og prosesser forbedres stadig vekk for å bedre kunne møte kundenes behov. Det finnes fortsatt ledig plass i lageret og dersom behovet øker kommer vi til å investere i ytterligere en heisautomat", sier Timo Niinimäki, Adm.dir. for Elgood Oy.

Om Elgood Oy

Elgood Oy er en del av den internasjonale Addtech Group og inngår i foretakets komponentavdeling. De har 37 ansatte, der 6 er lagerpersonale.