Skip to main content

Velkommen til Constructor (en del av Gonvarri Material Handling). Din tilgang til og bruk av dette Nettstedet omfattes av visse Brukervilkår, samt alle gjeldende lover og forskrifter.

Ved å besøke, surfe på og/eller bruke Nettstedet godtar du, uten begrensning eller forbehold, at du har lest, forstått og samtykket til å uten begrensning eller forbehold omfattes av disse Brukervilkår, samt å følge alle gjeldende lover og bestemmelser.

Videre godtar du at disse Brukervilkårene erstatter eventuelle andre overenskommelser mellom deg og noe annet Gonvarri Material Handling-foretak på dette område. Om du ikke godkjenner disse Brukervilkårene, uten begrensning eller forbehold, får du ikke besøke eller bruke dette Nettstedet og vi ber deg forlate Nettstedet umiddelbart.

Internasjonale brukere

Dette Nettstedet kontrolleres, drives og administreres av Gonvarri Material Handling. Gonvarri Material Handling garanterer ikke at materialet på dette Nettstedet er passende eller tilgjengelig overalt. I områder der nettstedets innhold er ulovlig er det forbudt å besøke Nettstedet. Den som velger å besøke dette Nettstedet fra andre plasser, gjør dette på eget initiativ og er selv ansvarlig for å etterleve gjeldende lokal lov.

Separate juridiske personer 

Hvert foretak som inngår i Gonvarri Material Handling utgjør et eget selskap som driver og kontrollerer sin egen virksomhet.

Hver og en av disse datterselskaper utgjør en egen enhet. På dette Nettstedet benyttes dog iblandt ”Gonvarri Material Handling”, ”vi” eller ”oss” når vi refererer til Gonvarri Material Handling-foretaket generellt eller når identifiseringen av spesifikke Gonvarri Material Handling-foretak ikke fyller noen funksjon.

Disse begrep benyttes bare av praktiske grunner og utgjør ikke en korrekt beskrivelse av foretaksrelasjonene.

Opphavsrett og varemerker

Alt innhold på dette Nettstedet, inklusive Nettstedets design, utforming, grafikk, fotografier, format og andre visuelle elementer, omfattes av immaterielle rettigheter, blandt annet Copyright © 2018 Gonvarri Material Handling (eller, der det oppgis, Gonvarri Material Handlings datterselskap eller lisensgiver).

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig innvilges i dette dokument forbeholdes. Alt eierskap til informasjonen og materialet på dette Nettstedet, f.eks. Gonvarri Material Handlings navn, logoer, varemerke, grafikk, fotografier, bilder og innhold, innehas eller er lisensiert av Gonvarri Material Handling (eller noen av dets datterselskap) MED ENERETT.

Brukerbegrensninger

Med unntak av hva som angis i dette dokument får du ikke modifisere, kopiere, reprodusere, republisere, laste opp, legge opp, overføre eller spre materiale fra eller til dette Nettstedet. Dette gjelder også koder og programvare.

Du får bare laste ned materiale fra dette Nettstedet for privat, ikke-kommersiellt bruk, forutsatt at materialet ikke endres og at all informasjon om opphavsrett og annet eierskap holdes intakt. Pressemeldinger og andre dokumenter tydelig merket som ”offentlige” får brukes i offentlig kommunikasjon om informasjonskilden oppgis.

Ansvarsfraskrivelse

DU SAMTYKKER TIL AT GONVARRI MATERIAL HANDLING, INKLUSIV DERES DATTERSELSKAP, NÆRSTÅENDE SELSKAP, KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE, SAMT DERES MEDARBEIDERE, SJEFER, OPPDRAGSTAGERE, LEVERANDØRER, LISENSGIVERE, FULLMAKTSHAVERE, ETTERFØLGERE, FORSIKRINGSGIVERE OG OMBUD, IKKE HAR NOE ANSVAR FOR EVENTUELLE DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER, UTEBLITT GEVINST ELLER VIRKSOMHETSAVBRUDD SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DITT BESØK PÅ ELLER DIN BRUK AV ELLER DIN MANGLENDE TILGANG TIL ELLER BRUK AV DETTE NETTSTEDET ELLER LINKET NETTSTED, OGSÅ OM GONVARRI MATERIAL HANDLING ETTERTRYKKELIG ER INFORMERT OM RISKEN FOR SLIKE SKADER. DU SKAL FORSVARE OG ERSTATTE GONVARRI MATERIAL HANDLING OG DERES DATTERSELSKAP, NÆRSTÅENDE SELSKAP, KUNDER OG JOINT VENTURE-PARTNER, SAMT DERES MEDARBEIDERE, SJEFER, OPPDRAGSTAGERE, LEVERANDØRER, FULLMAKTSHAVERE, OMBUD OG ETTERFØLGERE, OG DU SKAL HOLDE DISSE PARTER SKADESLØSE, MED HENSYN PÅ ALLE KOSTNADER, KRAV, SKADER, TAP ETC SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV AT DU BESØKER ELLER BRUKER NETTSTEDET I STRID MED DISSE VILKÅRENE ELLER GJELDENDE LOV.