Skip to main content

GMH Tower Lagerautomat er utformet for lagring av ulike typer tunge artikler, spesielt materialer laget av metall. 

GMH Tower brukes ofte innen produksjon, for mellomlagring av materiale i nærheten av skjære- eller knekkemaskiner, eller som en interoperativ lagerfunksjon. Materialet som lagres, er vanligvis metallplater eller profilstenger og -rør.

Disse systemene gir fordeler som:

  • "Varer til operatør"-prinsippet
  • Rask og full tilgang til lagrede varer
  • Effektiv plassutnyttelse
  • Høy kapasitet på liten flate
  • Sikkert miljø
  • Brukervennlig styringssystem

GMH Tower: Mono, Double eller Multi Tower 

Uttrekksanordningen, som er en del av maskinens heis, overfører lasteenhetene enten mellom lagringsstedene i systemet eller til operatørområdet, og derfra kan håndtering utføres i ergonomisk høyde. Det vertikale systemet kan utstyres med flere operatørområder, enten foran og/eller på siden.

Utformingen av operatørområdet gjør at du kan laste og losse hele pakker med tungt materiale ved hjelp av en gaffeltruck, eller håndtere individuelle deler manuelt med en kran eller automatisk med inn-ut-mater. Operatørområdet kan også utstyres med en vekt for å registrere vekten av materialet som lastes eller losses.

En berøringsskjerm på kontrollpanelet gjør det mulig med  manuell eller automatisk modus for lagringsoperasjoner. Styringssystemet gir operatøren høykvalitativ visualisering om operasjonell og diagnostisk informasjon. Styringssystemet er klargjort for ekstern kommunikasjon og integrasjon med lagerstyringssystemer.

Det er mulig å kombinere individuelt fungerende Tower maskiner for å lage et styrt multilagersystem.

Mono Tower

Enkelt, vertikalt lagringssystem med ett tårn, heis og fast operatørbord.

Double Tower

Sett med to lagringstårn, med en enkelt heis. Horisontal tralle overfører lasteenheten fra/til operatørområdet. 

Multi Tower

System satt sammen som en modulkombinasjon av Double Tower. Kombinasjonen skaper stor lagringskapasitet.

GMH Tower MS

GMH Tower MS er designet for lagring av platemateriale, og brukes mest til lagring av metallplater. Tower MS kan utformes som Mono, Double eller Multi Tower.

Les mer
GMH Tower LS

GMH Tower LS er utformet for lagring av langgods, f.eks. stenger og profiler. Tower LS kan utformes som Double eller Multi Tower.

Les mer
GMH Tower S

GMH Tower S er utformet for lagring av tunge, overdimensjonerte artikler, som pressformer eller tunge varer på spesialpaller.

Les mer