Skip to main content

Effektivisering av plukkingen med batchplukking er den metoden som gir best resultater. Antall plukkede linjer per dag maksimaliseres, mens feilene minimaliseres. Systemet bringer skuffen til operatøren og gir informasjon om produktet og dets plassering. 

Batchplukking Lagerautomater - Constructor

Med våre lagerautomater kan du optimalisere effektiviteten i plukkingen. Operatøren kan kombinere flere ordrer og bli veiledet gjennom prosessen med å tildele riktige varer til den aktuelle ordren. 

Fordeler ved batchplukking:

  • Én bruker kan betjene flere maskiner samtidig
  • Flere ordrer samles inn om gangen
  • Individuelle produkter plukkes til flere ordrer samtidig
  • Mulighet for papirløs plukking
  • Plukkostnadene reduseres med opptil 50 %
  • Plukkfeilene reduseres med opptil 70 %
  • Ergonomisk og effektivt