Skip to main content

Health & SafetyHälso- och säkerhetsåtaganden

  • Säkerheten för Gonvarri Material Handlings medarbetare och kunder är avgörande; alla kontors- och industrilokaler ska ha effektiva säkerhetsledningssystem
  • Gonvarri Material Handling ska aktivt bidra till utvecklingen av tekniska standarder inom lagerinredningsindustrin
  • Gonvarri Material Handling ska enbart använda lämpliga och kvalificerade entreprenörer för installationer
  • Gonvarri Material Handling ska lyfta fram fördelarna för våra kunder med ställagebesiktningar
  • Gonvarri Material Handling ska ha uppdaterade produktbeskrivningar tillgängliga för våra kunder
  • Gonvarri Material Handling ska respektera alla tillämpliga produktstandarder och lagstiftningar samt upprätthålla vår produktansvarsförsäkring
  • Gonvarri Material Handling uppmuntrar sina medarbetare och affärspartners att rapportera eventuella brister orsakade av Gonvarri Material Handling, dess dotterbolag och medarbetare, samt att respektera ovanstående åtaganden

Dessa åtaganden granskas två gånger om året för att säkerställa att de förblir relevanta, fokuserade och enligt bästa praxis.

Läs mer om våra tjänsteroch hur vi kan hjälpa dig och ditt företag med hälso-, säkerhets- och miljöfrågor.