Skip to main content

Constructor Sverige har åtagit sig att minska sin miljöpåverkan i alla sina verksamheter.

Laubach Factory OutsideGenom att anta hållbara metoder och sträva efter att ständigt förbättra den påverkan vi har på vår miljö har vi erhållit certifiering enligt ISO 14001 Miljöledningssystem.

Vi tror att ett mer hållbart förhållningssätt har en positiv påverkan på vårt arbetsresultat och förbättrar lönsamheten genom att minska våra kostnader, förbättra våra intressentrelationer och ge en större förändringskraft.

Vårt beslut att certifiera oss mot ISO 14001 visar vår vilja att minska vårt globala koldioxidavtryck.

Laubach Factory Inside

Miljöcertifieringen ger oss ett tydligt och effektivt ramverk för att hantera efterlevnad av miljömässiga krav samt för att identifiera ständiga möjligheter till förbättring.

Merparten av våra produkter är framförallt tillverkade av stål, en av världens mest återanvända råmaterial. Under tillverkningsprocessen bildas oundvikligen ändå en del avfall. När det är möjligt ser vi till att avfallet och biprodukter går till återvinning.