Skip to main content

Begagnade-lagerautomater.jpg


Miljøbevisste bedrifter ser fordelene med å kjøpe brukte lagerautomater for å utvide sin lagringsplass i eksisterende lokaler.  

Constructors miljøarbeide skal fremme et langsiktig bærekraftig samfunn og bidra til en varig lønnsomhet, og miljøarbeidet er en integrert del av vårt daglige arbeide. Derfor hjelper vi til med formidling av brukte heisautomater og paternosterverk i bra stand.

En lagerautomat som har hatt regelmessig service og som er kjørt med normal slitasje, kan vanligvis brukes i 20 – 30 år og kan gi deg like mye verdi som en ny til en fordelaktig pris. 

Før man kjøper en brukt lagerautomat må du kontrollere at automaten får plass i det tiltenkte lokalet. En lagerautomat kan, med relativt enkle inngrep, bygges om på høyden, men bredde og dybde er faste mål. Utover den fysiske størrelsen er det også viktig å kontrollere hvor mange artikler automaten kan lagre og håndtere. 

Hvordan formidles det

Dere tar kontakt med Constructors maskinavdeling og objektet legges opp her på siden med bilde og teknisk beskrivelse. Selgende bedrift bestemmer prisen og vi besørger kontaktformidlingen.