Skip to main content

GMH Tower LS er utformet for lagring av langgods, f.eks. stenger og profiler. Tower LS kan utformes som Double eller Multi Tower.

GMH Tower LS

GMH Tower LS tilbyr tilpasset oppsett og høyde og er en svært robust sveiset konstruksjon, justert innvendig for vertikal lagring av individuelle håndteringsenheter. Double Tower er tilpasset lagring av individuelle lasteenheter i to tårn (søyler) vendt mot hverandre. Multi Tower er en kombinasjon av Double Tower. Kasettene (lasteenheter) er sveisede innretninger, dimensjonert i henhold til de vanligste fraktformatene og vektene på metallplater, stenger og  rør.

Uttrekksenheten, som er en del av heisen, overfører lasteenheter fra/til lagringssteder i begge tårnene, heisen beveger lasteenheten vertikalt fra/til operatørområdet. Den mobile trallen er utformet for å sikre at beholder og materiale flyttes til en definert avstand fra enheten.

Håndtering av pakker og individuelle stenger utføres vanligvis med kran med belte eller magnet. Hvis du har behov for å håndtere hele pakker med gaffeltruck, kan systemet eventuelt utstyres med materialløftesystem i operatørområdet.

Double og Multi Tower kan utstyres med flere operatørområder, enten bak, foran og/eller i sideposisjon i forhold til maskinen (avhengig av maskinens utforming).

 

Typer kassetter

imagec0zcx.png

Standardkassett med bjelker

image7tcwu.png

Kassett med sidedeksel

image0peuc.png

Kassett med side- og bunndeksel

imagepkpe.png

Kassett med tilleggsutstyr – skilleveggerGenerell informasjon om GMH Tower LS

Double Tower
Nyttelast for beholder [t]: 1,5 / 3 / 5
Dimensjoner [mm]: Maks. bredde 1200, maks. lengde 12000
Maks. maskinhøyde [m]: 12
Type operatørområde: Foran med tralle. Valgfritt: bak/side
Materialheis: Valgfritt
Modulstyring SW (Safe Working load, dvs. største tillatte arbeidsbelastning): Anbefalt
Lasteceller: Valgfritt

Multi Tower
Nyttelast for beholder [t]: 1,5 / 3 / 5
Dimensjoner [mm]: Maks. bredde 1200, maks. lengde 12000
Maks. maskinhøyde [m]: 12
Type operatørområde: Foran med tralle. Valgfritt: bak/side
Materialheis: Valgfritt
Modulstyring SW (Safe Working load, dvs. største tillatte arbeidsbelastning): Nødvendig
Lasteceller: Valgfritt