Skip to main content
Kunde: B & B Tools
Sted: Sverige
Produkt: TORNADO vareheis

B & B Tools’ lagringsbehov har økt betraktelig som følge av bedriftsoppkjøp. Dette har ført til at denne forretningsgruppen søker mer moderne alternativer til de tradisjonelle lagringsmetodene. Blant de nye løsningene har automatiske lagersystemer vist seg å være effektive.

Det var mangel på plass som var hovedårsaken til at man anskaffet automatiske systemer. Det 22 000 m² store Göteborg-lageret var tidligere eid av Schenker Logistics, og er 12 meter høyt, og selskapet ønsket å bruke plassen så effektivt som mulig. Tornado-systemene tar totalt 175 kvadratmeter gulvplass.

‘Første gang jeg så et automatisk lagersystem var på en messe i begynnelsen av 2000-tallet. Men leverandøren var et lite selskap, og vi turde ikke sette i gang en stor endring med dem. Det var først da Constructor kom inn i bildet at vi ble overbevist av kvaliteten og ressursene til leverandøren, sier lagersjef Roger Svensson.

‘Produktene i de automatiske systemene ble valgt på grunnlag av vekt og omløpshastighet. De nyeste Tornadoene har 108 paller som hver er fire meter brede og er plassert med vertikale intervaller på 10 eller 20 cm. Lagringsplassen utnyttes optimalt, og når pallene er riktig lastet, kan vi maksimere plukkeffektiviteten,’ sier Svensson.

Det er cirka 13 000 nye ordrelinjer hver dag. Inkludert fylling er det omtrent 17 000 hendelser innenfor 24 timer. Selskapet har som mål å doble dette tallet med de nye TORNADO-systemene. Dette vil bety over 100 tonn leveranser hver dag.

‘Foreløpig plukker en plukker omtrent 110 linjer per time. Målet er minst 150 linjer. Vi kan oppnå dette ganske enkelt ved å bruke hele kapasiteten til de automatiske systemene – med andre ord, plassere flere produkter på hver pall. Det er tross alt maskinen som gjør mesteparten av jobben, så dette gir oss mer plukking per skuff, sier Svensson.

Leveringspålitelighet hjørnesteinen i virksomheten

Leveransepåliteligheten er svært viktig for B & B Tools, og selskapet måler påliteligheten daglig. Den avgjørende faktoren for å minimere plukkfeil er laseren som brukes i TORNADO for å angi riktig plukkposisjon til plukkeren.

TORNADO-systemene har i alle fall hjulpet oss å øke påliteligheten til leveranser til ønsket B & B Tools-nivå. I fremtiden vil vi kanskje også begynne å bruke talestyrt plukking,’ spår Svensson.

Ifølge plukkeren på skift, Tobias Sandström, er det beste med TORNADO-automatene at produktene kommer til plukkeren ikke omvendt.

‘Plukking er veldig enkelt. Dessuten kan vi nå plukke produktene fra en ergonomisk riktig høyde,’ sier Sandström


Om B & B Tools

B & B Tools har nesten 200 medlemsbutikker i Norden, inkludert over 30 i Finland, for å dekke bransjens behov for verktøy og forsyninger. Tools-kjeden består av lokale selskaper og en enhetlig struktur – forretningslogikk og varemerket. Konsernets produktutvalg omfatter nesten 500 000 artikler.