Skip to main content

Selskap: Drammen Papir Engros AS
Sted: Drammen
Produkt: TORNADO heisautomat

«Sukkerbiten» rommer tre store Tornado heisautomater

Drammen Papir Engros - Constructor Norge ASDrammen Papir Engros AS løste sine plassproblemer med et beskjedent lagertilbygg på noen få titalls kvadratmeter.  Denne «sukkerbiten» rommer tre store Tornado heisautomater på rundt ti meters høyde og med fire meter lange brett. Heisautomatene er plassert i en plukkeffektiv hesteskoform i et tilbygg på hjørnet av det eksisterende, lange bygget til Drammen Papir Engros AS.

Ønsket plass til flere større artikler

I stedet for enda en stor utvidelse begynte man å se på lagerlayouten og hvorledes man kunne utnytte eksisterende areal på en bedre måte. Dessuten var det et ønske om både å få inn flere større varer og å få økt plukkhastigheten. 

Det var derfor naturlig for Drammen Papir Engros å vurdere lagerautomater som ville kunne løse begge disse utfordringene uten at de måtte ansette flere plukkere, og i stedet bare flytte på de ressurssene man hadde. Kombinasjonen av et godt produkt, en god analyse og en akseptabel pris medførte at Constructor Norge til slutt ble valgt som leverandør. 

Den endelige analysen tilsa at Drammen Papir Engros hadde behov for tre heisautomater, ti meter høye og utstyrt med de største brettene på fire meters lengde og 82 centimeters dybde. Dette har medført at nesten alle småvarereolene er fjernet, og er blitt erstattet av konvensjonelle pallereoler. Rundt halvparten av selskapets artikler lagres nå i Tornado heisautomatene.

Opereres av én person

TORNADO heisautomat, Drammen Papir Engros, NorgeDet er en kjent sak at en frittstående lagerautomat ikke gir noen vesentlig plukkgevinst. Selv om de mest høyfrekvente artiklene legges inn nederst, må operatøren uansett vente på at riktig brett blir ført frem i åpningen. Har man derimot to eller flere automater, blir det langt mer effektivt ved at man plukker ut fra en heis, mens en annen henter frem brettet. 

TC2000 er benevnelsen på Constructors eget wms som styrer prosessene i automatene, og som blir koblet opp mot kundens eget wms eller overordnede forretningssystem – i dette tilfellet SAP som er blitt noe tilpasset NorEngros. Hos Drammen Papir Engros opereres de tre heisene av stort sett bare en operatør som først foretar plukk og deretter sørger for innlegg. 

Det plukkes til opptil tolv kunder ad gangen, som alle har hver sin godt merkede plastkasse. Til hjelp for å plukke riktig er heisautomatene utstyrt med en lyslist i front som viser hvilken rekke det skal plukkes fra. I tillegg er den aktuelle skuffen opplyst av både en laser og på dataskjermen til TC2000,  som viser inndelingen av den aktuelle hyllen. 

Om Drammen Papir Engros AS

Drammen Papir Engros er en del av Nor-Engros-kjeden som er landets største leverandør av forbruksvarer til profesjonelle brukere i privat og offentlig sektor. Sortimentet dekker kontor og storhusholdning, i tillegg til medisinske forbruksvarer, møbler og emballasje.