Skip to main content

Vi har etablert denne Etiske kanalen som et kommunikasjonsverktøy som gjør det mulig å avklare spørsmål og / eller rapportere påståtte uregelmessigheter i våre Retningslinjer for etikk og oppførsel.

Fordi Retningslinjer for etikk og oppførsel utgjør en uttrykkelig erklæring om verdiene, prinsippene og retningslinjene for oppførsel, som folk må vedta for å utføre den profesjonelle aktiviteten til Gonvarri Group, er dette instrumentet gitt med det mål at brukeren kan stille alle nødvendige spørsmål og bekrefter dermed forståelsen av applikasjonen.

Gonvarri Industries er morselskapet til Gonvarri Material Handling, som opererer under varemerkene Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik og Kredit.

Retningslinjene, prosedyrene og protokollene for den Etiske kanalen gjelder for hele Gonvarri-konsernet og dets datterselskaper.

For spørsmål, klager, fullstendige retningslinjer eller for å hjelpe oss med å forbedre prosessene våre, vennligst besøk vår gruppe Etikk-kanalen.