Skip to main content

Hvorfor investerer så mange bedrifter i lagerautomater?

Den tid er forbi, da det først og fremst var de største bedriftene som investerte i lagerautomater. Små og middelstore bedrifter ble kjent med maskiner rundt år 2000, og siden har antallet automater i lagervirksomheter bare gått oppover.

Storage Machines

I dag tar de største bedriftene neste steg med kranlager og Miniload, og det er faktiskt idag blandt middelstore bedrifter vi ser det største behovet for lagerautomater.

Er en lagerautomat det samme som et automatisk lager? Nei, men det er heller ikke en mellomløsning der plukking og lagring gjøres manuellt. En lagerautomat fungerer etter prinsippet gods-til-operatør, samme prinsipp som Miniload og kranlager.

En helautomatisk løsning automatiserer hele plukkeprosessen og er ofte en omfattende investering som kan være for dyr for mindre bedrifter. Men med en lagerautomat kan bedrifter med mellom 300 - 4000 ordrerader / dag få store fordeler.

Hva er fordelene med å kjøpe lagerautomater?

Storage Machines

Det korte svaret er: for å være konkurransedyktig. Dagens marked, både for B2B- og B2C-bedrifter, kjennetegnes av at mange aktører konkurrerer om å selge samme varer, ofte til samme pris.

Hvordan skiller du deg ut? Ved å kunne levere så raskt som mulig og ha lavest mulig logistikkostnader. Med en lagerautomat kan man i gjennomsnitt plukke varene 3 ganger raskere enn hva som normalt utføres i et manuellt lager.

De fleste av oss har bestilt online for privat bruk. Ofte finnes det mange forskjellige leverandører og prisen varierer noe. Men det som oftest er avgjørende er leveringstiden. Om du ikke kan få din vare raskt, hopper du til neste leverandør. På samme måte finnes det mange bedrifter som er avhengig av å ta imot varene raskt og sikkert, ettersom de må kunne betjene sine kunder like raskt og sikkert. En lagerautomat kan gjøre deg til en attraktiv leverandør.

Lagerautomater gir bedre plassutnyttelse

Flere av fordelene med en lagerautomat har å gjøre med plassbesparelse.

Foretak med plassmangel kan med fordel overveie å kjøpe lagerautomater som et alternativ til  å leie større og dyrere lokaler. La oss nevne noen:

  • De ansatte sparer gangtid, ettersom varene kommer til dem i stedet for motsatt.
  • Lagerautomaten utnytter høyden til oppbevaring og bruker minimalt med gulvplass.
  • Lagerautomaten kan tilpasses til lagerlayouten, f.eks. installert på utsiden av bygget, men har plukkåpning på innsiden.

En annen fordel er at du alltid har eksakt lagersaldo. Det betyr at du alltid selger det du faktiskt har på lager.

Hvorfor vente?

Når mindre bedrifter fortsetter å tvile på å investere i lagerautomater er det ofte prisen som spenner bein for investeringen. Det er helt klart billigere å på kort sikt kjøpe nye reoler. Lagerautomater trenger normalt en tilbakebetalingsperiode på 3 til 4 år. Men et velfungerende foretak bør kunne gjøre smarte, langsiktige investeringer uten å gå over smertegrensen.

Storage Machines

Vi får ofte spørsmål om hvor vanskelig det er å tilknytte lagerautomatene til bedriftens eksisterende forretningssystem, spesielt om kunden ikke har eget personal med IT-kunnskaper. Dette har virkelig skapt utfordringer tidligere, men vi har mange års erfaring innen dette området, så vi kjenner til de vanligste utfordringene. Og softwaren har blitt utviklet slik at det er mye lettere å gjøre integrasjoner i dag.

Sammenlignet med hverandre, kommer bakdelene med å oppgradere lageret med en lagerautomat til å være mindre en fordelene. Logistikkindustrien utvikles stadig, og er et viktig parameter i kampen for å være mest konkurransedyktig.

Aktuelle nyheter
Siste nytt