Skip to main content

PaC-Light-oppgraderingspakken er utviklet for å oppgradere gamle Paternoster-styringssystemer. 

Mange Paternostere som er levert de siste tiårene, er fortsatt i god mekanisk stand, men de elektriske delene og styringssystemene kan ha nådd slutten av sin levetid. Reservedeler kan være vanskelige å skaffe, eller de er dyre eller ikke lenger tilgjengelig, og teknologien i seg selv er utdatert.

Med PaC-Light-oppgraderingspakken kan disse gamle Paternoster-maskinene oppgraderes til dagens teknologi og få nytt liv. En tilleggsfordel er at også sikkerheten oppgraderes til dagens nivå.